I Profetens fostspor <br />
Al-Ma’thurat og andre bønner for daglig praksis
Innhold

Transkribering
Innledning
DEL I Al-Ma'thurat
DEL II Dua i hverdagen
DEL III Dua i form av faste uttrykk
Sluttnote

© DIIF 2021