Europeisk islam. Å være muslim i Vesten
Innhold

Innhold
Forord til den norske utgaven
Underveis – forfatterens takk
Forord
Innledning
DEL 1
De islamske kildene
            Tro og religiøs praksis
            1. Islamsk lære og vitenskap
                        A Den grunnleggende læren
                        B Opprinnelsen til islamsk vitenskap
                        C Kommentarer (typologi og klassifisering)
                        Begrepene Shahada og Shari’a
            2. Generelle sider ved rettslæren usul al-fiqh
                        A Hvem bestemmer?
                        B I utgangspunktet er alt tillatt
                        C Avgjørelser om ansvar
                        D Al-maslaha (det felles beste)
                        E Ijtihad og fatwa
                        F Prioriteringer og praktiske skritt
DEL 2
Følsomme spørsmål
            Tilhørighet, identitet og borgerskap
            Innledning
            1. Hvor er vi?
                        A Tall og fakta
                        B Gamle begreper
                        C Grunnleggende prinsipper (og forutsetninger)
                        D Europeiske samfunn
                        E Liten landsby, åpen verden
            2. Hvem er vi?
                        A Hvilken identitet? Hvilken tilhørighet?
                        B Å tilhøre den islamske umma
                        C Å være europeisk borger
                        D Mellom assimilering og fremmedgjøring
                        E Mot en europeisk-islamsk kultur
            3. En mulig sameksistens
                        A Bruddflater
                        B Fire prioriterte områder
                        C felles utfordringer
Avslutning
Appendiks 1
Appendiks 2
Ordliste

© DIIF 2021