Barnas bok om islam
Innhold

Innhold
Del I Iman
1.         Muhammad
2.         Allah og Qur'anen
3.         Englene
4,         Profeten Adam
5.         Profeten Nuh
6.         Profeten Hud
7.         Profeten Salih
8.         Profeten Ibrahim
9.         Profeten Lut
10.       Profeten  Shu'ayb
11.       Profeten Yusuf
12.       Profeten Musa
13.       Profeten Yunus
14.       Profeten Dawud
15.       Profeten Sulayman
16.       Profeten Zakariya og Profeten Yahya
17.       Profeten 'Isa
18.       Den siste profeten
19.       Oppstandelsen og Dommedag
20.       Vår tro
Del II Islam
1.         Shahadah
2.         Å vaske seg før bønnen
3.         Bønnen
4.         Bønnen (del to)
5.         Fasten
6.         Fasten (del to)
7.         Fasten (del tre)
8.         Zakath
9.         Pilegrimsferd
10.       Islams fem søyler
Del III Gudfryktighet og god oppførsel
1.         Gjester
2.         Moskeen
3.         Adhan
4.         Fredagsbønnen
5.         Tasbih
6.         Du'a'
Del IV Spill og ting du kan lage
1.         Kamelen
2.         Hilsningskort
3.         Solur
4.         Kompasset
5.         Kryssord nr. 1
6.         Kryssord nr. 2
7.         Puslespill
Del V Noen ord til foreldrene

© DIIF 2024