Den utvalgte. Historien om profeten Muhammads liv
Innhold

Innhold
Forord
Innledning
Muhammads omgivelser, kulturen og tiden han levde i
DEL I
Muhammads barndom og hans voksne liv før åpenbaringen
            Fødsel
            Ørkenlivet
            Barneår i Mekka
            Khadija, datter av Khuwaylid
            Muhammads rolle i samfunnet før islam
DEL II
Profeter i Mekka
            Åpenbaringen
            Bønnen
            De første muslimene
            En invitasjon
            Bilal, sønn av Rabah
            Koranen
            Profetens følgesvenner
            Umar, sønn av al-Khattab
            Vanskeligheter i Mekka
            En reise om natten
            Sorgens år
            Samfunnet i Yathrib
            Mus'ab, sønn av Umayr
            Hijra - utvandringen
DEL III
Profeten i Medina
            Medina
            Perseren Salman
            Moskeen
            Bønneropet
            Et samfunn bygges
            Zaynab, datter av Muhammad, Allahs sendebud
            Indre stridigheter
            Fatima og Ali
            Profetens hustruer
            Familieliv
            Jihad - anstrengelse for Allah
            Slaget ved Badr
            Slaget ved uhud
            Skyttergravsslaget
            En fredsavtale
            Erobringen av Mekka
            Avskjeds-hajj
            Sykdom og død
En liten ordliste
Litteraturliste

© DIIF 2024