Koranen - En innføring i en tekst- og tolkningstradisjon
Koranen - En innføring i en tekst- og tolkningstradisjon

Ahmad von Denffer

De første fragmentene av Koran-tekst nådde Norge allerede i vikingtiden. I moderne tid er teksten i sin helhet oversatt til norsk, og Koranen er stadig direkte og indirekte opp i den aktuelle debatten. Hva er egentlig Koranen, hvilken posisjon har den i islamsk tenkning, hvordan er den tolket og hvordan kan den tolkes?

Koranen er den viktigste og mest autoritative kilden til innsikt i islam som religion. Et grunnleggende kjennskap til Koranens budskap, innhold og språk er imidlertid også viktig for å forstå kulturelle og ideologiske referanser utover det man tradisjonelt oppfatter som religionens domene.

Koranen. En innføring i en tekst og tolkningstradisjon er primært en innføring i korankunnskap, tekstkritikk og hermeneutikk, i tillegg til at den gir et innblikk i arabisk språk slik det fremstår i Koranen. Samtidig er den en inngangsport til Koranens innhold. Den kan brukes som lesehjelp til Koranen, men kan også leses som et selvstendig verk.

Boken retter seg mot et allment publikum, men den er også spesielt egnet for studenter. I hjertet av den islamske læren står ideen om at Gud kommuniserer til menneskene via profeter og skrifter. Åpenbaringen av Koranen er derfor et av de aller viktigste kjerneelementene i religionen. Å kjenne til Koranen er ikke bare viktig for å forstå islam som religion; en mangfoldig og kompleks kultur har sitt utspring i denne kilden. Tilgjengelighet til Koranen er derfor også essensielt for å forstå kulturelle referanser og ideologiske føringer langt utover det man tradisjonelt forstår med religion.

Nora S. Eggen (født 1966) er muslim og har hovedfag i arabisk. Hun er forfatter av Den utvalgte - Historien om profeten Muhammads liv (2002) og har oversatt Muhyi al-Din al-Nawawis samling av hadith Riyad as-salihin, utgitt under tittelen De rettvises hager (2008).


Utgivelsesår: 2007
Forfatter: Nora S. Eggen
Utgiver: Solum forlag
Forlag: Solum
Innbinding: Paperback
Antall sider: 434
ISBN: 9788256015283

Pris: kr 350

© DIIF 2024