Den utvalgte. Historien om profeten Muhammads liv
Den utvalgte. Historien om profeten Muhammads liv

Nora S. Eggen

Den utvalgte. Historien om profeten Muhammads liv er en biografi om profeten Muhammad, som henvender seg til alle barn, uansett konfesjon.

Muslimene vil kjenne igjen historien om profeten Muhammad, slik de fleste muslimske foreldre forteller den til sine barn. Nå får de mulighet til å lese og høre historien om Muhammad på norsk. Barn fra ikke-muslimske familier lærer å kjenne Muhammad, som i den islamske tradisjon regnes som den siste profet og muslimenes viktigste forbilde.

Biografien består av tre deler, som tilsvarer de tre faser i Muhammads liv: Livet før Muhammad ble utpekt som profet – livet i Mekka, etter at han mottok sine åpenbaringer – og til sist livet i Medina, hvor han bygget opp det første muslimske samfunnet.

I teksten er inkludert viktige trekk ved muslimenes religion og introdusert og forklart en del sentrale begreper. Arabiske ord er oversatt i teksten og samlet i en ordliste bak i boken.

Nora S. Eggen (født 1966) er muslim og har hovedfag i arabisk. Hun er forfatter av Koranen – Innføring i en tekst og tolkningstradisjon (2007) og har oversatt Muhyi al-Din al-Nawawis samling av hadith Riyad as-salihin, utgitt under tittelen De rettvises hager (2008)


Utgivelsesår: 2002
Forfatter: Nora S. Eggen
Utgiver: Solum forlag
Oversettelse: Poul Henrik Poulsson
Forlag: Solum
Innbinding: Innbundet
Antall sider: 112
ISBN: 8256012609

Pris: kr 190

© DIIF 2024