Oslo


KONTAKT OSS

Adresse:
DIIF kan kontaktes på følgende postadresse:
Den Islamske Informasjonsforeningen (DIIF)
Postboks 4637 Sofienberg
0506
OSLO
Eller på e-post: post@diif.no


Støtte til utgivelser
Nye utgivelser er avhengig av økonomisk støtte.
Om du ønsker å støtte utgivelse av flere bøker, kan beløpet betales til kontonummer 0540.07.58168, merk betalingen med "bokstøtte".


Forslag til nye utgivelser
Vi hører gjerne fra deg om du har du forslag til nye bøker som DIIF kan utgi.