Koranen. En innføring i en tekst- og tolkningstradisjon

Nora S. Eggen

Koranen. En innføring i en tekst og tolkningstradisjon er en innføring i korankunnskap, tekstkritikk og hermeneutikk, i tillegg til at den gir et innblikk i arabisk språk slik det fremstår i Koranen. Samtidig er den en inngangsport til Koranens innhold. Den kan brukes som lesehjelp til Koranen, men kan også leses som et selvstendig verk.
Europeisk islam. Å være muslim i Vesten

Tariq Ramadan

I Europeisk islam – å være muslim i Vesten forklarer Tariq Ramadan hvordan islam på en meningsfull måte kan inngå i den europeiske virkeligheten. Tariq Ramadan mener det er mulig å leve som praktiserende muslim og aktiv samfunnsborger i Europa.
Den utvalgte. Historien om profeten Muhammads liv

Nora S. Eggen

Den utvalgte. Historien om profeten Muhammads liv er en biografi om profeten Muhammad, som henvender seg til alle barn, uansett konfesjon.