Al-Nawawis Førti Hadither

Al-Nawawis førti hadither gir en god innføring i de grunnleggende trosspørsmål og den religiøse praksisen i islam.
En dag sammen med Profeten

En dag sammen med Profeten, består av to hundre overleveringer (hadither) fra og om profeten Muhammad, og omfatter noen sentrale deler av hans sunna i dagliglivet.

Vi følger Profeten delvis kronologisk gjennom en dag, med bønnetidene som det fremste organiserende prinsipp for døgnet. En dag sammen med Profeten er et godt sted å starte for å bli kjent med islamsk praksis.
Min bok om profeten Muhammad


Den populære fargeboka, basert på historien om profeten Muhammad og overleveringer fra og om ham, foreligger i ny og revidert utgave!
I Profetens fostspor

Al-Ma’thurat og andre bønner for daglig praksis

I Profetens fotspor er en bønnebok som består av tre deler. Den første delen innholder al-Ma’thurat, en samling av koranvers og bønner fra Profetens (SAW) sunna. Den andre delen av boken innholder andre bønner for dagliglivet. Til slutt i boken finnes en oversikt over du‘a’ i form av faste uttrykk.
Den muslimske ekteskapsguiden

Ruqayyah Waris Maqsood

Den muslimske ekteskapsguiden er en liten innføring i islamske grunnprinsipper for ekteskap og samliv. Ekteskapet er en hjørnestein i det muslimske livet. Islam lærer at ekteskapet er ”halve religionen”, siden denne institusjonen fyller så mange basisbehov for både individ og samfunn.
Velkommen til Koranen

Khurram Murad

Velkommen til Koranen tar utgangspunkt i at Koranen er Guds åpenbaring til alle mennesker og en veiledning for dem som frykter Gud. Hensikten er å gi retningslinjer for å lese, forstå og leve etter Koranen.
Islam og mat. En praktisk veiledning

Nora S. Eggen

Brosjyren gir en innføring i islamske regler og verdier med hensyn til mat og matvaner. Den tar for seg islamske forskrifter om hva som kan og ikke kan spises, og setter disse forskriftene i en ramme som fremmer forståelse for bredden i den islamske matkulturen.
Hjertets tilbedelse. En innføring i islamsk praksis

En innføring i islamsk praksis

Hjertets tilbedelse. En innføring i islamsk praksis inneholder utdrag fra al-Ghazalis hovedverk Ihya ‘ulum al-din (”De religiøse vitenskapenes renessanse”). Utdragene tar for seg bærende deler i det islamske troslivet som bønnen, almissen, fasten og pilegrimsreisen. Den kan leses både som en inspirasjonskilde for det daglige livet som troende muslim, og som en introduksjon til en av religionshistoriens store klassikere.
Hayy Ibn Yaqdhan


Boken presenterer historien om Hayy Ibn Yaqdhan, som er basert på en fortelling av filosofen Ibn Tufayl (d. 1185). Historien om Hayy Ibn Yaqdhan var et av utgangspunktene for Daniel Defoes bok om Robinson Crusoe (publisert i 1719).
Vær glad i alle dyrene

M. S. Kayani

Vær glad i alle dyrene inneholder fem fortellinger fra profetens Muhammads liv og lære. De viser oss hva han lærte oss om å ha barmhjertighet, medfølelse og godhet overfor alle Guds skapninger.
Rettferdighetens rike. Fortellinger fra Umars liv

Khurram Murad

Rettferdighetens rike. Fortellinger fra Umars liv presenterer prinsippene om rettferdighet og likhet for loven som gjennomsyret det første islamske samfunnet.
As-salamu alaikum

M.S Kayani

As-salamu alaikum - fred være med dere - presenterer islam for de minste.
Barnas bok om islam

Ahmad von Denffer

Barnas bok om islam inneholder historier om profetene, og gir gjennom levende framstillinger kunnskap om shahadah, bønn, faste, zakah og hajj.
Koranen. En innføring i en tekst- og tolkningstradisjon

Nora S. Eggen

Koranen. En innføring i en tekst og tolkningstradisjon er en innføring i korankunnskap, tekstkritikk og hermeneutikk, i tillegg til at den gir et innblikk i arabisk språk slik det fremstår i Koranen. Samtidig er den en inngangsport til Koranens innhold. Den kan brukes som lesehjelp til Koranen, men kan også leses som et selvstendig verk.
Europeisk islam. Å være muslim i Vesten

Tariq Ramadan

I Europeisk islam – å være muslim i Vesten forklarer Tariq Ramadan hvordan islam på en meningsfull måte kan inngå i den europeiske virkeligheten. Tariq Ramadan mener det er mulig å leve som praktiserende muslim og aktiv samfunnsborger i Europa.
Den utvalgte. Historien om profeten Muhammads liv

Nora S. Eggen

Den utvalgte. Historien om profeten Muhammads liv er en biografi om profeten Muhammad, som henvender seg til alle barn, uansett konfesjon.