OM DIIF

Den Islamske Informasjonsforeningen (DIIF) ble opprettet i 1989 som svar på den økende etterspørselen etter informasjon om islam på norsk. DIIF informerer om islam overfor muslimer og ikke-muslimer. Dette gjøres gjennom publikasjon av islamske bøker på norsk. DIIF er også eier av www.islam.no, som er en hovedkilde til kunnskap om islam og muslimer i Norge.